نوشته‌ها

شرکت کشت و صنعت آناهیتا نهاوند به‌عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد

شرکت کشت و صنعت نهاوند به‌عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد

مردم نهاوند ۲۶ میلیارد تومان در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند

مردم نهاوند ۲۶ میلیارد تومان در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند