شرکت تعاونی کشت و صنعت آناهیتا

تولید ، توزیع ، واردات ، صادرات

درباره شرکت

تولید

شرکت کشت و صنعت آناهیتا عمرانی از بدو تاسیس ماهیت تولیدی خود را در زمینه های مختلف حفظ نموده است

توزیع

علاوه بر تولید نقش شرکت در توزیع محصولات در کشور ایران و کشورهای همسایه همواره پر رنگ بوده است

واردات و صادرات

در سالهای اخیر تمرکز اصلی شرکت روی واردات و صادرات محصولات بین ایران و کشورهای همسایه شکل گرفته است

در اندیشه جهانی شدن

افق دید بلند مدت شرکت گسترش حوزه فعالیت در کلیه کشورهای جهان می باشد

کشورهای همکار در حال حاضر

مـحصـولات عمـده مـا

انواع محصولات و خدمات این شرکت را مشاهده نمایید