• هر کس از خدا بهشت بخواهد و در برابر سختی ها پایداری نورزد بی گمان خود را ریشخند کرده است.
 • معرفی اسامی منتخبین سمت های هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی

  سهامداران محترم؛ به یاری پروردگار، طبق آگهی منتشر شده در روزنامه کیهان مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۲، مجمع عمومی عادی نوبت اول (مرحله دوم) جهت انتخاب هیئت مدیره و بازرسان شرکت تعاونی در روز جمعه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۱۲ با حضور نمایندگان ارجمند مناطق ۹ گانه کشور در ادامه مطلب

  جوابیه مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی در خصوص مجامع سال های ۹۱ و ۹۲

  سهامداران محترم؛ نظربه مذاکرات و پیگیری های متعدد هیئت مدیره شرکت تعاونی با وزارت محترم تعاون در خصوص استرداد دعوی دیوان عدالت اداری به منظور برگزاری مجامع سال های ۹۱ و ۹۲ و بروز محدودیتهایی مانند منقضی شدن زمان اعتبار نمایندگان ادامه مطلب

  ارتباط با بازرسین

  ارتباط با بازرسین

  سامانه اطلاعاتی سهامداران

  سامانه اطلاعاتی سهامداران

  پرسش های متداول

  پرسش های متداول