شرکت کشت و صنعت آناهیتا نهاوند به‌عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد

شرکت کشت و صنعت نهاوند به‌عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد

مردم نهاوند ۲۶ میلیارد تومان در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند

مردم نهاوند ۲۶ میلیارد تومان در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند

شرکت تعاونی پرورش گوساله نهاوند رتبه برتر ملی را کسب کرد

شرکت تعاونی پرورش گوساله نهاوند رتبه برتر ملی را کسب کرد

تجلیل از شرکت تعاونی کشت و صنعت آناهیتا در بین 53 تعاونی و کارآفرین برتر استان همدان

تجلیل از 53 تعاونی و کارآفرین برتر استان همدان

شرکت «آناهیتا» نهاوند، تعاونی نمونه ملی در جشنواره تعاونی‌های کشور

شرکت «آناهیتا» نهاوند، تعاونی نمونه ملی در جشنواره تعاونی‌های کشور

شرکت «آناهیتا» نهاوند، تعاونی نمونه ملی در جشنواره تعاونی‌های کشور

افتتاح شرکت تعاونی کشت وصنعت آناهیتا نهاوند با حضور معاون سیاسی

افتتاح شرکت تعاونی کشت وصنعت آناهیتا نهاوند با حضور معاون سیاسی

افتتاح شرکت تعاونی کشت وصنعت آناهیتا نهاوند با حضور معاون سیاسی