نوشته‌ها

شرکت کشت و صنعت آناهیتا نهاوند به‌عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد

شرکت کشت و صنعت نهاوند به‌عنوان تعاونی برتر ملی انتخاب شد

مردم نهاوند ۲۶ میلیارد تومان در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند

مردم نهاوند ۲۶ میلیارد تومان در بخش تعاونی سرمایه‌گذاری کرده‌اند

تجلیل از شرکت تعاونی کشت و صنعت آناهیتا در بین 53 تعاونی و کارآفرین برتر استان همدان

تجلیل از 53 تعاونی و کارآفرین برتر استان همدان

افتتاح شرکت تعاونی کشت وصنعت آناهیتا نهاوند با حضور معاون سیاسی

افتتاح شرکت تعاونی کشت وصنعت آناهیتا نهاوند با حضور معاون سیاسی

افتتاح شرکت تعاونی کشت وصنعت آناهیتا نهاوند با حضور معاون سیاسی